Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JELONKAÇI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. köhn. Keçmişdə jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlə.
← JELONKÁ

is. köhn. [rus] Keçmişdə: quyulardan neft çıxarmaq üçün işlədilən vedrəyə oxşayan uzunsov qab.

JELONKAÇILIQ →

is. köhn. Jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlənin işi, peşəsi.