Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JENŞEN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[çin.] bot. Uzaq Şərqdə bitən və kökündən təbabətdə istifadə edilən ot bitkisi. Vətəni Uzaq Şərq olan jenşen bitkisinin kötüyündə qiymətli dərman maddəsi olur.
← JELONKAÇILIQ

is. köhn. Jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlənin işi, peşəsi.

JEST →

[fr.] 1. Əl-qol hərəkəti. 2. məc. Nəzərə çarpdırmaq üçün görülən iş, edilən hərəkət.