Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JİLET sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fr.] Pencək və s. altından geyilən qısa, qolsuz və yaxasız geyim. Hər kəs yaxalığını, vizitkasının ətəklərini, jiletinin düymələrini sahmanladı. M.S.Ordubadi. Teymur müəllim balaca, arıq bir kişi idi. Əyninə köhnə modalı məxmər jilet geyər, başına araqçın qoyardı. Ə.Sadıq.
← JETÓN

[fr.] 1. Metal nişan; medal. 2. Metal marka.

JİLETKÁ →

bax jilet. Rzaqulu xan bütün əlbisəsini töküb, şiddəti-hərarətdən fəqət bir jiletka ilə oturub, İran kəndlilərinin üryanlığını təsvir edirdi. M.S.Ordubadi.