Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JİLETKA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax jilet. Rzaqulu xan bütün əlbisəsini töküb, şiddəti-hərarətdən fəqət bir jiletka ilə oturub, İran kəndlilərinin üryanlığını təsvir edirdi. M.S.Ordubadi.
← JİLÉT

[fr.] Pencək və s. altından geyilən qısa, qolsuz və yaxasız geyim.

JİLETLİ →

sif. 1. Jileti olan. Jiletli kostyum. 2. Jilet geymiş, əynində jilet olan. Jiletli kişi.