Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JİLETLİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif.
1. Jileti olan. Jiletli kostyum.
2. Jilet geymiş, əynində jilet olan. Jiletli kişi.
← JİLETKÁ

bax jilet. Rzaqulu xan bütün əlbisəsini töküb, şiddəti-hərarətdən fəqət bir jiletka ilə oturub, İran kəndlilərinin üryanlığını təsvir edirdi. M.S.Ordubadi.

JİLETLİK →

sif. Jilet üçün yarayan.