Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JİRO sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ital.]
1. Nağd olmayan hesab növü.
2. Həvalə qeydi, indossament.
← JİLETLİK

sif. Jilet üçün yarayan.

JİRONDÁ →

[fr.] tar. XVIII əsrdə Fransa burjua inqilabı dövründə iri burjuaziyanın mənafeyini əks etdirən və əksinqilab tərəfinə keçmiş olan siyasi qruplaşma [Fransanın Jironda (Dironde) departamentinin adından].