JİRONDÁ

[fr.] tar. XVIII əsrdə Fransa burjua inqilabı dövründə iri burjuaziyanın mənafeyini əks etdirən və əksinqilab tərəfinə keçmiş olan siyasi qruplaşma [Fransanın Jironda (Dironde) departamentinin adından].

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

JİRONDA сущ. истор. жиронда (политическая группировка в период французской буржуазной революции в XVIII в) ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan