Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JİRONDA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fr.] tar. XVIII əsrdə Fransa burjua inqilabı dövründə iri burjuaziyanın mənafeyini əks etdirən və əksinqilab tərəfinə keçmiş olan siyasi qruplaşma [Fransanın Jironda (Dironde) departamentinin adından].
← JİRÓ

is. [ital.] 1. Nağd olmayan hesab növü. 2. Həvalə qeydi, indossament.

JİRONDİST →

[fr. Dironde-dən] tar. Jironda partiyasının üzvü, jironda tərəfdarı.