Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində KABABLI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Kabab olan, kababla yeyilən, yanında (içərisində) kababı olan. [Yarməmməd:] Möhtərəm sədrin kabablı çörəkdən xoşu gəlir. M.İbrahimov.
← KABABXANA

is. [ər. kəbab və fars. ...xanə] Kabab bişirilib satılan ictimai iaşə müəssisəsi.

KABABLIQ →

sif. Kabab bişirmək üçün yarayan. Kabablıq ət.