is. [qədim yəhudi dilində – rəvayət]
1. Mistik təsəvvürlər və mərasimlər.
2. məc. Anlaşılmaz, dolaşıq, müəmmalı.
← KABABLIQ

sif. Kabab bişirmək üçün yarayan. Kabablıq ət.

KABARDALI →

köhn. bax kabardin. Soyuq və boranlı bir gecədə məzkur abxazlının süd qardaşı kabardalı Səfər bəy ona qonaq olur. F.Köçərli.