Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində KABARDALI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

köhn. bax kabardin. Soyuq və boranlı bir gecədə məzkur abxazlının süd qardaşı kabardalı Səfər bəy ona qonaq olur. F.Köçərli.
← KABALİSTİKA

is. [qədim yəhudi dilində – rəvayət] 1. Mistik təsəvvürlər və mərasimlər.

KABARDİN →

is. Kabarda-Balkariyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsubadam. Kabardin dili. Kabardin ədəbiyyatı.