Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində KABARDİN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Kabarda-Balkariyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsubadam. Kabardin dili. Kabardin ədəbiyyatı.
← KABARDALI

köhn. bax kabardin. Soyuq və boranlı bir gecədə məzkur abxazlının süd qardaşı kabardalı Səfər bəy ona qonaq olur. F.Köçərli.

KABARDİNCƏ →

sif. və zərf Kabardin dilində. Kabardincə kitab. Kabardincə danışmaq.