Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində KABARDİNCƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. və zərf Kabardin dilində. Kabardincə kitab. Kabardincə danışmaq.
← KABARDİN

is. Kabarda-Balkariyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsubadam. Kabardin dili. Kabardin ədəbiyyatı.

KABARÉ →

[fr.] Estradası olan restoran, kafe.