Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində KABARE sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fr.] Estradası olan restoran, kafe.
← KABARDİNCƏ

sif. və zərf Kabardin dilində. Kabardincə kitab. Kabardincə danışmaq.

KÁBEL →

[holl.] Elektrik enerjisini, səs siqnallarını nəql etmək üçün üstü hermetik örtülü məftil.