KÁBEL

[holl.] Elektrik enerjisini, səs siqnallarını nəql etmək üçün üstü hermetik örtülü məftil. Elektrik kabeli. Dəniz teleqraf kabeli. Telefon kabeli. Sualtı kabel.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

KABEL I сущ. кабель (электрический герметрически изолированный провод для подземных или подводных линий). ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan