Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində KABEL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[holl.] Elektrik enerjisini, səs siqnallarını nəql etmək üçün üstü hermetik örtülü məftil. Elektrik kabeli. Dəniz teleqraf kabeli. Telefon kabeli. Sualtı kabel.
← KABARÉ

[fr.] Estradası olan restoran, kafe.

KABİNÉT →

[fr.] 1. Evdə zehni işlə məşğul olmaq üçün xüsusi otaq; iş otağı.