Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində KABOTAJ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fr.] dəniz. Hər hansı dövlətin bir dənizdəki sahilboyu gəmiçiliyi.
← KABİNKA

[rus.] Kiçik kabinə (1-ci mənada). [Fərman] indi ekskavatorun kabinkasında oturaraq, iri maşını hərlədiyi halda, qızla olan ilk görüşünün təfsilatını xəyalında canlandırırdı.

KABOTAJÇI →

is. dəniz. Kabotaj gəmisində işləyən dənizçi.