Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində KABRİOLET sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [fr.] Biratlı, sürətli, ikitəkərli, yüngül araba.
2. Açılıb-örtülən yüngül avtomobilin örtüklü kuzovu.
← KABOTAJÇI

is. dəniz. Kabotaj gəmisində işləyən dənizçi.

KABUS →

is. [ər.] Qarabasma. Lakin bu, yuxu deyil, kabus idi.