KADÉT₁

[fr.] Çar Rusiyasında: qapalı orta hərbi məktəb müdavimi. Hələ baqidir yerində; Köhnə qaydalar, adətlər; Hələ küncbucaq gəzir; Yunkerlər, kadetlər. R.Rza. _Kadet korpusu – 1918-ci il inqilabından qabaqkı Rusiyada: zadəgan oğlanlarını zabitlik xidmətinə hazırlamaq üçün qapalı orta hərbi məktəb.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

KADET 1 I сущ. истор. кадет (в России до 1917 г. – член буржуазной конституционнодемократической партии) II прил. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan