Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində KADET sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[rus.] 1905-ci ildə çar Rusiyasında yaradılmış, imperialist burjuaziyanın başlıca partiyası olan konstitusion-demokratik partiyanın üzvü, ya tərəfdarı.
← KADÉT₁

[fr.] Çar Rusiyasında: qapalı orta hərbi məktəb müdavimi.

KÁDMİUM →

[lat.] kim. 1. Sink filizlərinin tərkibində olan gümüşü-ağ yüngül metal; kimyəvi element.