KADR₁

[fr.] Kino və ya fotolentində ayrıayrı şəkil, səhnə. Kinolentində şəkil hərəkətsiz kadrlardan ibarətdir. // Kinofilmindən ayrıca bir səhnə, epizod.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

KADR 1 I сущ. кадр: 1. отдельный снимок на кино – или фотопленке. Kadr sayğacı счетчик кадров 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan