KÁFEDRA

[yun.]
1. Auditoriyalarda mühazirəçi və ya natiq üçün hündür yer; xitabət kürsüsü. Salonu ağzına almış gurultular arasında Ruqiyyə kafedranın dalına keçdi. Mir Cəlal.
2. Ali məktəblərdə: məzmunca bir-birinə yaxın olan fənlərdən dərs deyən müəllimlərin və ya tədqiqatçıların birləşməsi. Fizika kafedrası. Dilçilik kafedrası. Tarix kafedrası. // Ali məktəbdə bir fəndən, yaxud məzmunca bir-birinə yaxın fənlərdən dərs deyən və ya elmi tədqiqat işi aparan müəllim və ya tədqiqatçılar heyəti. Kafedra iclası.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

KAFEDRA I сущ. кафедра: 1. возвышение в виде помоста с пюпитром для лектора, оратора в аудитории. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan