Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində KAFEDRA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[yun.]
1. Auditoriyalarda mühazirəçi və ya natiq üçün hündür yer; xitabət kürsüsü. Salonu ağzına almış gurultular arasında Ruqiyyə kafedranın dalına keçdi. Mir Cəlal.
2. Ali məktəblərdə: məzmunca bir-birinə yaxın olan fənlərdən dərs deyən müəllimlərin və ya tədqiqatçıların birləşməsi. Fizika kafedrası. Dilçilik kafedrası. Tarix kafedrası. // Ali məktəbdə bir fəndən, yaxud məzmunca bir-birinə yaxın fənlərdən dərs deyən və ya elmi tədqiqat işi aparan müəllim və ya tədqiqatçılar heyəti. Kafedra iclası.
← KAFÉ

[fr. əsli ər. qəhvə] Qəhvə, çay, qəlyanaltı və s.

KÁFEL →

[alm.] 1. Üzərinə şir çəkilmiş çox nazik kərpic; kaşı.