AVADANLIQ

is.
1. Ev şeyləri, müxəlləfat, dir-dirrik. Evinə avadanlıq almaq.
2. Bir iş üçün lazım olan təchizat və ləvazimat; maşınlar, alətlər, cihazlar, mexanizmlər, qurğular və s. Bəziləri hətta işdən kənar vaxtda elektrik stansiyası üçün müəyyən avadanlıq da qayırıblar. M.Hüseyn. Maşınqayırma sənayesi daha çox dərinliyi təmin edəcək mükəmməl qazıma avadanlığının istehsalını mənimsəməyə başlayır. Quliyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

AVADANLIQ 1. оборудование, инвентарь; 2. домашнее имущество; ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

AVADANLIQ сущ. 1. оборудование. Quyuların yerüstü avadanlığı наземное оборудование скважин, müasir avadanlıq современное оборудование, köhnəlmiş avadanlıq устаревшее оборудование, quraşdırılmamış avadanlıq неустановленное оборудование, avadanlığın sazlanması наладка оборудования 2. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

AVADANLIQ AVADANLIQ (ev şeyləri, ev əşyaları) Əldə edilən qab-qacağı, yorğan-döşəyi, cecimi, kilimçəni, ümumən bütün balıqçı paltar-palazını, bütün bu ev-eşik deyilənin avadanlığını burdaca töküb uzaqlaşmaq, öz məliklərinin həyatlarını xilas etmək Minabəyim üçün ümdə şərtdən idi (S.Rəhimov); ABADANLIQ Ancaq mənə verilən üç otağın nə bir stol-kürsüsü vardı ki, üstündə oturub yazı yazasan, nə də bir qeyri abadanlıq vardı (C.Məmmədquluzadə); BARXANA (köhn.) Hər kos öz barxanasını alıb, bir kənara çəkilir (Mir Cəlal); DİR-DİRRİK Belə ki, [Tükəzbanın] ərinin ölməyi onun dir-dirriyinə böyük zərbə vurmamışdır (B.Talıblı); ƏŞYA Evin əşyasını siyahıya almağa başlarkən mizin üstündəki qalın cildli kitab arasından bir məktub tapdım (M.Hüseyn); MÜXƏLLƏFAT Şöbənin var-yoxunu, evinin müxəlləfatının hamısını satıb xərc etdilər, heç bir əlac olmadı (Ə.Haqverdiyev). ətraflı

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

AVADANLIQ i. 1. equipment, plant inventory; 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan