AVANTǗRA

[fr.] Təsadüfi müvəffəqiyyət ümidi ilə edilən şübhəli təşəbbüs, həqiqi qüvvə və şəraiti nəzərə almadan görülən iş; xətərli təşəbbüs, macəra. ..Miss Hanna avantüranı sürətlə hiss edən, .. bərkə düşərsə özünü müdafiə etməyi bacaran bir qızdı. M.S.Ordubadi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

AVANTÜRA сущ. авантюра: 1. приключение, похождение. Avantüra həvəskarı любитель авантюр 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan