AVANTÜRİ́ST

[fr.] b a x avantüraçı. Rayon işçiləri çox Möhlətov kimi avantüristlərin maskasını yırtmışdır.. Mir Cəlal. [Şahsuvarov:] İnsan nə qədər avantürist olmalıdır ki, belə işlər tutsun. İ.Əfəndiyev. [Çar] hökuməti .. canilərin, qatillərin, julik və avantüristlərin, rüşvətxor və qaniçici parazitlərin yaramaz əməllərinə göz yumurdu. H.Sarabski.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

AVANTÜRİST I сущ. авантюрист, авантюристка. Avantüristlərin maskasını yırtmaq сорвать маску с авантюристов, siyasi avantürist политический авантюрист II прил. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan