AVAR₃

is.
1. Əsas kütləsi Dağıstanda yaşayan Qafqaz xalqlarından birinin adı və bu xalqa mənsub adam. Avar dili Qafqaz dillərinin Dağıstan qoluna daxildir.
2. tar. Qədim türkdilli tayfalardan birinin adı. Macarıstan ərazisində avarlara aid xeyli abidə qalmışdır.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

AVAR 1. весло; 2. аварец (народность, проживающая в Дагестане); 3. аварский: ətraflı

Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

AVAR çəkinməyən, üz-üzə gələn. Qədim türk tayfalarından biri. VI əsrdə Mərkəzi Avropada Avar xaqanlığını yaratmışlar. ətraflı

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

AVAR (Bakı, Gədəbəy, Salyan, Zəngilan) 1. qamış növü adı (Salyan) 2. quru ot, küləş, çırpı (Bakı, Gədəbəy, Zəngilan). – Bir əz avar yığın, alav qoyax (Zəngilan); – Adə, birez avar kötginən, təndiri otdiyeg (Bakı); – Ay İrva:m, avar yığgınan pərdiyə; – Ə:, arvat, avarsız da torpaxlanarmı pərdi? (Gədəbəy) ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

AVAR 1 I сущ. весло. Avardan yapışmaq взяться за весло, avar qurutmaq сушить вёсла II прил. ətraflı

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AVAR AVAR I is. Qayığı sürmək üçün kürək, qayıqçı kürəyi. AVAR II is. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

AVAR AVAR Şamil bütün qüvvəti ilə avar çəkərək, qayığı gölün o biri sahilinə doğru sürürdü (A. ətraflı

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

AVAR I. i. oar; (qoşa) scull; (kiçik) paddle; ~ çəkmək to row, to scull, to paddle II. i. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan