Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADAB sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ ər. “ədəb” söz. cəmi] köhn. Əxlaq qaydaları, ədəb qaydaları, cəmiyyətdə ünsiyyət qaydaları.
Bilmək adabdır sənə vacib; Rəsmü adabə olgilən talib. S.Ə.Şirvani.
[Mister Tomas] …müsəlman ölkələrinin həyat və məişətini, adab və ənənələrini … uzun mütaliə və müşahidələr nəticəsində öyrənə bilmişdi. M.İbrahimov.

// Dəb, üsul, qayda.
[Mirzə:] Burada lazım olan adabı yazmışam. Ə.Haqverdiyev.
Aralığa İran adabı üzrə çay deyil, balaca zərli qrafinlərdə konyak və şirniyyat gətirdilər. M.İbrahimov.

← ADA

is. coğr. Hər tərəfi su ilə əhatə olunmuş quru; cəzirə. Pirallahı adası. Kuril adaları. Yarımadalar və adalar Avropanın bütün sahəsinin üçdə bir hissə

ADACIQ →

kiç. Kiçik ada, kiçik cəzirə