Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADAXLANMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Adaxlanmaq”dan f.is.
← ADAXLANDIRMAQ

bax adaxlanmaq

ADAXLANMAQ →

f. Nişanlanmaq, nişan taxılmaq. Sevmək, adaxlanmaq, toy günləri, gəlin köçləri şirin bir xəyal kimi Məşuqənin gözləri qabağında açılıb vərəqlənir