Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADAXLANMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Nişanlanmaq, nişan taxılmaq.
Sevmək, adaxlanmaq, toy günləri, gəlin köçləri şirin bir xəyal kimi Məşuqənin gözləri qabağında açılıb vərəqlənir. S.Rəhimov.
Bir tərəfdən oynaq qəlbi əsgərlik eşqində idi, o biri tərəfdən də iki ildir adaxlandığı Durna onun [Xasayın] yadından çıxmır… Ə.Vəliyev.

← ADAXLANMA

“Adaxlanmaq”dan f.is

ADAXLI →

is. və sif. Nişanlı, deyikli; nişanlanmış, adaxlanmış. [Şəhrəbanı xanım:] Allaha şükür, atan sağ, anan sağ