Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADAXLIBAZLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. dan.
1. Köhnə məişətdə: oğlanın gizli olaraq adaxlısı ilə görüşməsi.
Padşahın oğlu bir-iki dəfə adaxlıbazlığa gəldisə, qız elə dediyini dedi: – Əlimə su tökməsən, on il də yaşasan, səmtsorağıma qoymaram. (Nağıl).
[Məşədi İbad:] Mən istədim ki, adaxlıbazlığa gecə gəlim, halbuki gündüz də bu hasardan aşmaq çətindir. Ü.Hacıbəyov.
Azərbaycanda evlənmək adətlərində belə bir dəb var idi ki, adaxlı oğlan axşamlar qızı görmək üçün adaxlıbazlığa gedərdi. H.Sarabski.

2. Qadınlarla xəlvəti görüşmə; müaşiqə.
← ADAXLI

is. və sif. Nişanlı, deyikli; nişanlanmış, adaxlanmış. [Şəhrəbanı xanım:] Allaha şükür, atan sağ, anan sağ

ADAXLILIQ →

is. Adaxlı olma