Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində Q sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan əlifbasının on yeddinci hərfi. bax qe.
← KVOTA

is. [lat.] Hissə, norma, pa

QA →

təql. Qarğanın çıxardığı səs. Böylə sözdən fərəhlənib qarğa; Ağzını açdı, ta ki etsin qa! M.Ə.Sabir.