Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində QA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

təql. Qarğanın çıxardığı səs. Böylə sözdən fərəhlənib qarğa; Ağzını açdı, ta ki etsin qa! M.Ə.Sabir.
← Q

Azərbaycan əlifbasının on yeddinci hərfi. bax qe.

QAAN →

is. tar. Türk, monqol və tatar xanları üçün “hökmdarlar hökmdarı” mənasında işlədilən ünvan; xaqan.