Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində QABAQCILLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Hər hansı bir işdə qabaqcıl olma, ön sırada olma; birincilik, təşəbbüsçülük. İşdə qabaqcıllıq. Dərsdə qabaqcıllıq. Qabaqcıllığı əldən verməmək. – Qorxmazla Zaman işləyənlərə baş çəkir, .. Həqiqətlə Səadətin yanında dayanıb qabaqcıllıq uğrunda söhbət edirdilər. Ə.Vəliyev.
← QABAQCIL

sif. 1. Ən şüurlu, ən gözüaçıq, ən təşəbbüslü; işdə, mübarizədə hamıdan irəlidə gedən, ən fəal.

QABAQDA →

zərf 1. İrəlidə, qabaq tərəfdə. Qabaqda oturmaq.