Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

QABAQDAKI

sif. Qabaqda, irəlidə olan; qabaqda duran, ya oturan. Qabaqdakı evlər. – Atları sürüb, qabaqdakı adama yetişdilər. “Aşıq Ələsgər”. // Yaxındakı, irəlidəki. Qabaqdakı kəndin adı nədir?

Həmin söz digər lüğətlərdə: