Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

QABAQDAN

zərf
1. Qabaq tərəfdən, ön tərəfdən; qarşı tərəfdən; qarşıdan. Evin qabaqdan görünüşü. – Mən gedirdim, dostum çıxdı qabaqdan; Acı sözün salmaz məni damaqdan. “Aşıq Qərib”.
2. Qabaqcadan, əvvəlcədən, əvvəldən, çoxdan. Gəlməyəcəyini qabaqdan bilirmiş. – Axşamdan bəri getməyə tələsən, heybəsini bir gün qabaqdan hazırlayıb səbirsizliklə bu anı gözləyən oğlan birdən-birə qəribsədi. İ.Şıxlı.

Həmin söz digər lüğətlərdə: