Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində QABAQGÖRƏN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Gələcəyi görən, bəsirətli, açıqfikirli; qabaqcıl, tərəqqipərvər. Xalqın bütün açıqfikirli, qabaqgörən igid və namuslu oğulları .. alçaq düşmənlərlə öz mübarizəsini daha artıq gücləndirirdi(lər). H.Sarabski.
← QABAQDAN

zərf 1. Qabaq tərəfdən, ön tərəfdən; qarşı tərəfdən; qarşıdan.

QABAQGÖRƏNLİK →

is. Qabağı görmə, gələcəyi görmə; açıqfikirlilik, bəsirət.