Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

QABAQGÖRƏNLİK

Həmin söz digər lüğətlərdə: