Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

QABAQKI

sif. Əvvəlki, əvvəldə olan, keçmişdə olan. Qabaqkı məsələ. – Gözəl sonra ikinci uşağı Atabəyə verdi, yenə qabaqkı sözünü təkrar etdi. M.S.Ordubadi.

Həmin söz digər lüğətlərdə: