Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

QABAQ-QƏNŞƏR

is. Qabaq, göz qabağında olan, görünən yer. Qabaq-qənşər qayalıqda kəklik oxuyur; Var ol səni, xallı pəri, bu təbrik üçün. M.Araz.

Həmin söz digər lüğətlərdə: