Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində QABAQLAŞDIRMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.


1. Tutuşdurmaq, müqayisə etmək.
2. Bir-biri ilə üzləşdirmək, üz-üzə gətirmək.
← QABAQLAŞDIRMA

“Qabaqlaşdırmaq”dan f.is.

QABAQLAŞMA →

“Qabaqlaşmaq”dan f.is.