Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində QABAQLAŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Qabaqlaşmaq”dan f.is.
← QABAQLAŞDIRMAQ

1. Tutuşdurmaq, müqayisə etmək. 2. Bir-biri ilə üzləşdirmək, üz-üzə gətirmək.

QABAQLAŞMAQ →

f. Qarşılaşmaq, qarşıqarşıya gəlmək, üz-üzə gəlmək; üz-üzə durmaq.