Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində QABAQLAŞMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Qarşılaşmaq, qarşıqarşıya gəlmək, üz-üzə gəlmək; üz-üzə durmaq. Tənbur ilə telli sazı; Qabaqlaşıb çalaq, barı! S.Vurğun. Ana-oğul dikdirdə qabaqlaşdılar. Şamxal anasını gözüyaşlı görüb, evdə bədbəxt bir hadisə baş verdiyini zənn etdi. İ.Şıxlı.
← QABAQLAŞMA

“Qabaqlaşmaq”dan f.is.

QABAQLIQ₁ →

is. 1. Qadınların alınlarına vurduqları qızıl, gümüş və s.-dən bəzək. 2. Döşlük.