Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

QABAQLIQ₁

is.
1. Qadınların alınlarına vurduqları qızıl, gümüş və s.-dən bəzək.
2. Döşlük.

Həmin söz digər lüğətlərdə: