Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

QABAQLIQ₂

Həmin söz digər lüğətlərdə: