is. [fr.] Gözü işıqdan qorumaq üçün lampaya keçirilən örtük, qalpaq. İpək abajur. Şüşə abajur. Süd rəngli abajur.
← ABADLIQ

is. 1. Hər hansı bir yerdə əhalinin yaşayışına lazım olan şərait və vəsait.

ABAJURLU →

sif. Abajuru olan, üstü abajurla örtülü. Abajurlu lampa.