Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADAJİO sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ ital. ] mus.
1. Ağır tempdə çalmaq lazım gəldiyini göstərən musiqi termini.
2. Ağır tempdə ifa edilən, adətən lirik xarakterli musiqi pyesi, yaxud bir musiqi əsərinin bu tempdə ifa edilən hissəsi.
← ADAXLILIQ

is. Adaxlı olma

ADAQ →

is. məh. Uşağın ilk addımı, ilk yerişi. □ Adaq durmaq – ayaq üstə durmaq (uşaq haqqında). Adaq yerimək – təzəcə yeriməyə başlamaq