Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. məh. Uşağın ilk addımı, ilk yerişi.
□ Adaq durmaq – ayaq üstə durmaq (uşaq haqqında).
Adaq yerimək – təzəcə yeriməyə başlamaq.
← ADÁJİO

is. [ital.] mus. 1. Ağır tempdə çalmaq lazım gəldiyini göstərən musiqi termini. 2. Ağır tempdə ifa edilən, adətən lirik xarakterli musiqi pyesi, yaxud

ADAQ →

bax adax.□ Adaq eləmək – bax adaxlamaq