Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADAQLI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax adaxlı.
Ol sərvin ayağı bağlı oldu; Azadə ikən, adaqlı oldu. Füzuli.

← ADAQLANMAQ

bax adaxlanmaq

ADAM →

is. [ər.] 1. Heyvandan fərqli olaraq danışmaq və düşünmək, ictimai əmək prosesində alət qayırmaq və ondan istifadə etmək qabiliyyətinə malik olan canl