ADAQLI

b a x adaxlı. Ol sərvin ayağı bağlı oldu; Azadə ikən, adaqlı oldu. Füzul

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

ADAQLI Türkmən dilində ad-a-maq feili “ad eləmək”, “niyyət eləmək” anlamında işlə­dilir. Adaq ismi həmin fe ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan