Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADAQLI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

b a x adaxlı. Ol sərvin ayağı bağlı oldu; Azadə ikən, adaqlı oldu. Füzul
← ADAQLANMAQ

b a x adaxlanmaq.

ADAM →

is. [ər.] 1. Heyvandan fərqli olaraq danışmaq və düşünmək, ictimai əmək prosesində alət qayırmaq və ondan istifadə etmək qabiliyyətinə malik olan canlı məxluq; insan, bəşər.