Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABAJURLU sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Abajuru olan, üstü abajurla örtülü. Abajurlu lampa.
[Qadın] sonra qolumdan tutub çəhrayı abajurlu elektrik çırağının altında durmuş ağ örtüklü stola tərəf çəkdi. İ.Əfəndiyev.

← ABAJÚR

is. [fr.] Gözü işıqdan qorumaq üçün lampaya keçirilən örtük, qalpaq. İpək abajur. Şüşə abajur. Süd rəngli abajur

ABÁK →

is. [yun.] 1. arxit. 1. Sütun başlığının dördbucaqlı şəklində olan yuxarı hissəsi. 2. Qədim yunanların və romalıların hesab lövhəsi