Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADAMAOXŞAMAZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Çirkin, biçimsiz, eybəcər, bədləkər.
// Söyüş, təhqir mənasında.
Ay adamaoxşamaz, bir üzünə baxsana; Bomboz olub saqqalın, rəngü həna yaxsana. M.Ə.Sabir.

← ADAMALDADAN

sif. və is. Yalançı, adamları aldatmaqla məşğul olan

ADAMAOXŞAMAZLIQ →

is. Çirkinlik, eybəcərlik, biçimsizlik, bədləkərlik