ADAMAOXŞAMAZLIQ

is. Çirkinlik, eybəcərlik, biçimsizlik, bədləkərlik.