Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADAMAYOVUŞMAZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Adamdan qaçan, cəmiyyətdən qaçan, ürkək; qaraqabaq, qanısoyuq, mızı.
← ADAMAYOVUŞAN

sif. Adamlarla ünsiyyət bağlayan, xoşxasiyyət, istiqanlı, mehriban

ADAMAYOVUŞMAZLIQ →

is. Adamdan qaçmaq, cəmiyyətdən qaçmaq xasiyyəti; qaraqabaqlıq, qanısoyuqluq, mızılıq